หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ ติดต่อโครงการ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2

ประกาศเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2


จังหวัดพัทลุง


กลุ่ม 1 พื้นที่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่ม 1 พื้นที่ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา


กลุ่ม 2 พื้นที่ ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ และพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่ม 2 พื้นที่ ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธุ์ ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ และพื้นที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


กลุ่ม 3 พื้นที่ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่ม 3 พื้นที่ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


กลุ่มที่ 4 พื้นที่ ตำบลเขาชัยสน ตำบลโคกม่วง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่มที่ 4 พื้นที่ ตำบลเขาชัยสน ตำบลโคกม่วง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน และพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง


กลุ่ม 5 พื้นที่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงบรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2
กลุ่ม 5 พื้นที่ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงเอกสารประกอบการประชุมและสื่อประชาสัมพันธ์

ประกาศและสรุปผลการประชุม