หน้าหลัก ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ ติดต่อโครงการ

พื้นที่ศึกษาโครงการ

ลักษณะโครงการเป็นสะพานก่อสร้างใหม่ ข้ามทะเลสาบสงขลา ระหว่าง ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง กับ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พร้อมถนนเชื่อมต่อกับถนนโดยรอบทะเลสาบสงขลา โดยพื้นที่ศึกษาเริ่มต้นจาก ทางหลวงชนบท พท.4004 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ประมาณ กม. 3+000 แนวพื้นที่ศึกษามุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือข้ามทะเลสาบสงขลา ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร บรรจบกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร พื้นที่โดยรอบบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท พท.4004 และถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และสวนยางพารา มีที่อยู่อาศัยเล็กน้อย


ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในระยะเวลา 360 วัน นับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2564